Meteen naar de inhoud

Spiritualiteit en het dagelijkse leven

Je kunt de hemel niet beërven wanneer je de aarde verloochent

Graf von Dürkheim

 De term spiritualiteit heeft de laatste decennia gestaag aan populariteit gewonnen ten opzichte van termen als religie en religieus. Een van de grootste redenen hierachter is dat spiritualiteit veel minder met godsdienstigheid, dogma’s en instituties wordt geassocieerd. Spiritualiteit is een als het ware ‘vrije term’ die verwijst naar existentiële menselijke ervaringen, verlangens en drijfveren die tot uitdrukking kunnen komen in alle mogelijke facetten van het menselijke leven.

 In deze cursus wordt spiritualiteit opgevat als een dieptedimensie in het (menselijke) bestaan. Het gaat daarbij om een dimensie die zowel spontaan kan worden ervaren als bewust kan worden opgezocht. Zo staat spiritualiteit enerzijds voor iets wat een mens overkomt en anderzijds heeft spiritualiteit ook te maken met actieve keuzes en engagement.

In tien bijeenkomsten wordt gekeken naar wat ontvankelijkheid voor deze spirituele dieptedimensie inhoudt en waar de mogelijkheden liggen om de dieptedimensie een – actieve, scheppende, transformerende – rol te laten spelen in het dagelijks leven.

 Tijdens de eerste vijf bijeenkomsten wordt ingegaan op de rol en hoedanigheid van spiritualiteit in de hedendaagse westerse samenleving en wordt het verschijnsel spiritualiteit wetenschappelijk verkend vanuit vijf complementaire perspectieven. In de vijf bijeenkomsten daarna leggen we een link met het eigen leven. Er wordt onder andere gekeken naar de relatie tussen spiritualiteit en allerlei als ‘seculier’ bestempelde facetten van het dagelijkse leven zoals intermenselijke verhoudingen; lichamelijkheid; intuïtie-kennis-waarheid; politieke en sociale betrokkenheid; ecologie en/of kunst.

Dit is een filosofische cursus over spiritualiteit met daarin een mengeling van interactieve colleges en onderlinge uitwisseling. Deels cognitief, deels vormend.