Meteen naar de inhoud

‘Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden’.

Uitgeverij Eburon: Delft, 2007

Spiritualiteit is een term die in de huidige westerse cultuur steeds vaker wordt gebruikt. Tegelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over: wat ís spiritualiteit nu eigenlijk? Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw leeft de term ook binnen humanistische kring en leidt daar tot verhitte discussies. ‘Daar hebben humanisten het niet zo over’ wil aan de kwaliteit van die discussies bijdragen. 

Dit boek biedt ook een heldere en uitvoerige uiteenzetting van het fenomeen spiritualiteit. Het is een studie van een wetenschappelijke verdieping van het begrip spiritualiteit die verheldert hoe spiritualiteit vanuit humanistisch-seculier perspectief kan worden gezien en onderzocht. Zij biedt een kader van waaruit het fenomeen spiritualiteit in vijf hoedanigheden naar voren komt: als dynamisch omvormingsproces; als bijzondere werkelijkheidservaringen; als (zoeken naar) interpretaties van werkelijkheid; als het inoefenen van een levenshouding en als praktijken/praxis.

Dit kader van spiritualiteit maakt inzichtelijk wat spiritualiteit voor humanisten – in het bijzonder humanistisch raadslieden – betekent en/of kan betekenen. Hoe verhoudt hun opvatting van spiritualiteit zich tot het humanisme als levensbeschouwing? Hoe krijgt spiritualiteit vorm in de praktijk van het humanistisch geestelijk raadswerk? Deze vragen worden langs theoretische en empirische weg (kwalitatief en kwantitatief) beantwoord. Het boek is hier te bestellen