Meteen naar de inhoud

Humanisme en spiritualiteit

Van 2000 tot 2006 heb ik als AIO aan de Universiteit voor Humanistiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen spiritualiteit, humanisme en humanistisch geestelijk raadswerk. Dit heeft geresulteerd in een proefschrift waarmee ik in 2007 mijn docterstitel behaalde: ‘Daar hebben humanisten het niet zo over. Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden’. Hier vindt u meer informatie over mijn proefschrift

Publicaties

Voor een lijst van publicaties

Hieronder een lijst van publicaties (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) op onderwerp:

Let op: Lijst is bij lange na nog niet volledig…. Rest volgt nog…

Geestelijke verzorging

2013: “Vrijzinnig, maar niet vrijblijvend. De valkuilen en uitdagingen van inclusieve spiritualiteit’. Prana, 196 “Spirituele crisis”, pp.42-48.

2010:  “De markt op met lege handen” in: VolZin, 1 oktober 2010. Over zenmeditatie en vrijwilligerswerk in een verpleeghuis.

2008: “Het geloof van de geestelijk verzorger: tussen waarde en waarheid” in: Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, maart 2008.

2007: “Daar hebben humanisten het niet zo over”. Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden. Delft: Eburon.

2006:  “Whose Heaven? The spiritual dimension in humanist counselling” in: Moore, J. And C. Purton (eds), Spirituality and counselling. Experiential and theoretical perspectives. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Nieuwe spiritualiteit

2004:    “Non-stop verering. India als spirituele magneet” in: VolZin, 20 oktober 2004. Een verslag over de aantrekkingskracht van (Zuid)-Indiase spiritualiteit op de daar vaak rondtrekkende westerlingen.

Postmodernisme en spiritualiteit

2005:  The immanent heaven: spiritual (post)metaphysics and ethics in a postmodern era. Towards spontaneous right action and a society of abundance, peace and fulfillment in: bemidjistate.edu/SW Journal.

2003: “Voorbij het dualistische denken – over spanningen tussen postmodernisme en spiritualiteit” in:    Tijdschrift voor Humanistiek nr.13, jaargang 4 maart 2003.

Feminisme en spiritualiteit

1996: “Vrouwelijke verbeeldingen van het goddelijke” in: SAVANTE, tijdschrift over vrouwen en wetenschap, jaargang 4, nummer 18, winter 1996. Interview met Denise de Costa over de samenhang tussen psychoanalyse, vrouwen en spiritualiteit.

1996: “Licht komt uit licht” in: SAVANTE, tijdschrift over vrouwen en wetenschap, jaargang 4, nummer 18, winter 1996. Over de spiritualiteit van Clara van Assisi, gezien in het licht van Luce Irigarays denken over seksuele differentie en de relatie tussen vrouwen onderling en met betrekking tot het goddelijke.

1996:    Bibliografie feministische spiritualiteit in: LOVER – tijdschrift over feminisme, cultuur en  wetenschap. jaargang 25, nr. 1, januari 1996.

Onderwijs, opvoeding en spiritualiteit:

2004:     “Food first, then peace” in: Share International. vol. 25, no.2 – maart 2004. Interview met Emma Kamara over de rol van spiritualiteit in de genezing van kinderen die door de oorlog in Sierra Leone getraumatiseerd zijn geraakt.

Overzicht van publicaties op het gebied van de psychiatrie volgt.

Meervoudige Levensbeschouwelijke Verbondenheid

Multiple Religious Belongers is de Engelse term voor mensen die zich verbonden weten met meer dan één levensbeschouwelijke of spirituele traditie. In het kader van een onderzoeksproject van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving deed ik een klein – kwalitatief – onderzoek op basis van interviews met een Katholieke Soefi, een Protestants-christelijke Boeddhist en een Joods-christelijke Humanist. Dit resulteerde in een artikel onder de titel:  Meer geloven op één kussen? Meervoudige levensbeschouwelijke verbondenheid in Nederland, in de bundel: Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Manuela Kalsky (red.) Parthenon, 2013. 

Wat is er nodig om je thuis te voelen in het Nederland van de 21ste eeuw? Een tijd waarin het leren omgaan met culturele en religieuze diversiteit dé nieuwe uitdaging is. Oude vertrouwde gemeenschappen verdwijnen en tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mondiale netwerken,  ook dankzij Facebook en Twitter. Gloort hier een NIEUW WIJ aan de horizon? En aan welke voorwaarden moet zo’n NIEUW WIJ voldoen om gemeenschap te bevorderen? Zijn verschillen alleen bedreigend of bieden zij ook kansen voor nieuwe vormen van verbondenheid?

In opdracht van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) gaan onderzoekers op verkenningstocht. Zij kijken door de ogen van leerlingen en docenten, moslimjongeren, homo’s en lesbo’s, verslaafden en vele anderen. Het resultaat van hun zoektocht is een boek vol eye-openers over insiders en outsiders, rolmodellen én dwarsliggers.

[campus]OrléoN

campus]OrléoN gaat uit van de nieuwsgierigheid en leergierigheid van mensen en daarmee ook van het onderzoekend vermogen van de samenleving die zij bouwen. Het doel van [campus]OrléoN is om die zin in onderzoek zichtbaar te maken en waar mogelijk te ondersteunen. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft [campus]OrléoN twee functies die nauw met elkaar verweven zijn. Het is een marktplaats oor vraag en aanbod in ondersteuning bij onderzoek en het is een gemeenschap van onderzoekers midden in de samenleving. [campus]OrléoN ondersteunt mensen die hun eigen onderzoek willen uitvoeren maar voert ook onderzoek in opdracht uit. [campus]OrléoN is een netwerk van en voor buitenpromovendi(ook van hbo), academici, managers en bestuurders, beleidsmakers, kunstenaars en adviseurs en vele anderen met zin in onderzoek. Inmiddels hebben honderden mensen zich bij dit netwerk aangesloten [campus]OrléoN

Samen met een aantal andere onderzoekers binnen de campus heb ik onderzoek gedaan naar de Nacht van de Nieuwe Macht . Tijdens deze ‘nacht’ werden de resultaten van de programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Natuur- en Milieueducatie (NME) verbonden met de toekomst. [campus]OrléoN was ter plaatse voor een verkenning van deze manifestatie van de nieuwe macht. Uit onze samenwerking is een essaybundel over Duurzaamheid en Nieuwe Macht voortgekomen.