Meteen naar de inhoud

De ins en outs van bijzondere werkelijkheidservaringen

In de geschiedenis van de mensheid zijn bijzondere werkelijkheidservaringen niet weg te denken. Zij zijn bekend onder vele verschillende noemers, als mystiek, paranormaal, transpersoonlijk, transcendent, numineus, religieus, buiten/bovenzintuiglijk, etc. In werkelijkheid gaat het hier om een heel breed scala aan menselijke ervaringen, van intuïtie tot kosmische eenheidservaringen, van voorspellende dromen tot ontmoetingen met ‘God’.

Tot een paar decennia geleden hoorden dergelijke ervaringen binnen het domein van religie en levensbeschouwing en was hun waarheid maar ook vaak waarde afhankelijk van persoonlijke overtuiging. Vanaf de jaren zestig is er in de westerse cultuur echter op allerlei manieren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zulke ervaringen. En vaak met opmerkelijke en spannende resultaten.

In deze cursus wordt diep ingegaan op allerlei bijzondere ervaringen en de wetenschappelijke onderzoeken die daarnaar zijn uitgevoerd. Daarbij gaat het om natuurwetenschappelijke, neurologische, psychologische, medische en parapsychologische onderzoeken naar verschijnselen als telepathie, helderziendheid, psychokinese (interactie tussen bewustzijn en materie), precognitie, bijna dood ervaringen en mystiek. Daarnaast zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de filosofische en levensbeschouwelijke discussies rondom de aard van de werkelijkheid en bewustzijn die dergelijke onderzoeken oproepen. Ook zal in worden gegaan op de aard van wetenschap, wetenschappelijke bewijsvoering en de werking van ‘het wetenschappelijk bedrijf’.

Er wordt normaliter gewerkt met een reader. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten maar kan desgewenst ook in beknoptere vorm worden aangeboden.

  1. Algemene inleiding in bijzondere werkelijkheidservaringen, in onderzoek op dit gebied en in wetenschap als cultuur
  2. Onderzoeken neurologie en religiositeit/mystiek
  3. Onderzoeken naar bijna dood ervaringen
  4. Onderzoeken rondom leven na de dood
  5. Onderzoeken naar telepathie
  6. Onderzoeken naar helderziendheid
  7. Onderzoeken naar precognitie
  8. Onderzoeken naar psychokinese (invloed bewustzijn op materie)
  9. Onderzoeken naar paranormale genezing
  10. Mogelijke verklarende theorieen: raakvlakken spiritualiteit en quantumfysica.