Meteen naar de inhoud

Cursussen

Ik heb diverse cursussen rondom de thematiek van spiritualiteit ontworpen.

Deze cursussen worden wisselend in het voor- en najaar aangeboden via HOVO-instellingen (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zeeland en Brabant

Het komt ook voor dat ik deze cursussen in gewijzigde vorm via andere instellingen aanbied.

1. Spiritualiteit en het dagelijks leven (10 dagdelen)
Een  theoretische, fenomenologische inleiding in spiritualiteit Lees verder…

2. Spirituele levenskunst (10 dagdelen)
Een reeks contemplatieve bijeenkomsten vanuit een psychologisch spiritueel perspectief Lees verder…

3. Wetenschap en spirituele ervaringen (10 dagdelen)

Over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van allerlei vormen van spiritueel ervaren Lees verder…

4. Inzicht in Intuitie (4 dagdelen)

Over de verschillende perspectieven en verschijningsvormen van innerlijk weten Lees verder…

humanistisch vormingsonderwijs

Onderwijs is het enige wapen waarmee je alle kwaad kunt bestrijden

Sinds 2010 geef ik levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in het primair onderwijs Regio Utrecht. Hieronder in een rijtje vragen de belangrijkste informatie hierover. Gaat uw kind naar de openbare basisschool in Utrecht en wilt u daar meer aandacht voor filosoferen, morele vorming en persoonsvorming? Neemt u dan contact met mij op via het contactformulier op deze site.

Waar staat HVO voor?
Humanistisch Vormings Onderwijs

Wat houden de lessen in?
De lessen zijn gebaseerd op levensbeschouwelijke vorming vanuit een humanistisch perspectief. In de praktijk komt dat er niet op neer dat er kleine humanistjes van ze wordt gemaakt. Het houdt wel in dat kinderen worden gestimuleerd om na te denken over wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en waarom, wat ze geloven en waarom, wat hun waarden en normen zijn, wat voor hen zinvol is en wat niet, hoe ze handelen of zouden willen handelen. Daarnaast leren ze ook dat andere kinderen niet alleen anders zijn, maar ook andere dingen belangrijk vinden om andere redenen, andere waarden en normen hebben of andere dingen zinvol vinden. En ook hoe je omgaat met die verschillende gedachtes en gevoelens op een manier waarbij respect voor de ander voorop blijft staan. In deze tijd geen overbodige luxe lijkt me zo.

Hoe duur is HVO en wie betaalt dat?

HVO is door het rijk bekostigd en kosten de school of de ouders niets aan geld. Wel aan flexibiliteit, ruimte en tijd.

In welke vorm worden de lessen gegeven?
Bij mij in de les beginnen we elke keer met een klein ritueeltje. Eerst leest een van de kinderen iets voor uit een schriftje waar hij/zij iets in heeft geschreven over de vorige les. Daarna mag hij/zij in de kring ronddraaien met de ogen dicht en iemand anders aanwijzen. Die persoon is dan voor deze les aan de beurt om wat in het schriftje te schrijven. Dan als laatste mag hij/zij drie keer op de klankschaal slaan nadat alle andere leerlingen lekker zijn gaan zitten (op kruk of grond), stil zijn en hun ogen dicht hebben. Als de kinderen de klankschaal niet meer horen dan steken ze hun hand op.

Daarna beginnen we met de les. Dat kan een vraag zijn die we met elkaar bespreken, het kan een werkblad zijn dat ze met elkaar op op zichzelf in gaan vullen, dat kan het maken van een tekening zijn op basis van een verhaal  wat ik vertel of een klein toneelstukje al dan niet met handpoppen. We kijken ook wel eens een kort filmpje. Kortom…. ik gebruik allerlei vormen. Soms ronden we af met een spelletje. Soms beginnen we met een spelletje. Ik probeer altijd wel iets informatiefs in de spelletjes te stoppen.

Voor wie zijn de lessen bedoeld (leeftijd/ groepen?)
HVO is in principe voor de hele lagere school periode op alleen openbare scholen. Er zijn scholen in NL die besloten hebben om vanaf groep 1 tot en met groep 8 HVO aan te bieden. Veel scholen hebben HVO alleen in groepen 7 en 8. Ik denk dat het vanaf groep 3 tot en met groep 8 het beste zou zijn. Dan kun je ook iets met de kinderen opbouwen.

Wie bepaalt of er HVO op een school wordt gegeven?
Ouders bepalen of er op school levensbeschouwelijke vorming wordt gegeven. Hetzij door een HVO docent, hetzij door een docent van godsdienstige huize, hetzij door beide. Vanaf zeven kinderen (mag van verschillende leeftijd zijn) op een school kan deze vorm van onderwijs worden geboden. In principe zijn scholen verplicht om aan de wens van ouders gehoor te geven maar in de praktijk is het natuurlijk belangrijk dat de school ook achter de lessen staat.

Wat is het doel van de lessen?
Net als de andere vakken gaat het er bij HVO ook om kinderen goed voor te bereiden op een volwassen leven in een complexe samenleving. Voor ons vak staat de wat onsexy term ‘geestelijke weerbaarheid’ centraal. Die weerbaarheid heeft een morele component, een sociale component en een existentiele component. Het komt erop neer dat kinderen door allerlei oefensituaties zichzelf en de ander leren kennen en ook keuzes leren maken van hoe ze met dingen om willen gaan. Daardoor worden ze weerbaarder ten opzichte van allerlei vormen van externe druk waar ze mee te maken kunnen krijgen zoals culturele verwachtingen, groepsdruk, etc. Maar ook kunnen ze zo beter omgaan met menselijke ervaringen zoals pech, falen of verlies.


Vanuit welke organisatie worden deze lessen gegeven?
Stichting HVO Primair is de stichting die de HVO lessen bekostigt via het Dienstencentrum GVO/HVO die weer overheidssubsidie krijgt. In principe kunnen ouders op een school kiezen of ze willen dat hun kinderen naar HVO gaan of naar GVO (godsdienstig vormingsonderwijs). Binnen het GVO kun je dan weer kiezen uit PC, RK of Islamistisch vormingsonderwijs. Er zijn zelfs een paar docenten Hindoeistisch Vormingsonderwijs.