Meteen naar de inhoud

Geestelijke begeleiding

Zielswijze is mijn praktijk voor levensbegeleiding. In mijn hoedanigheid als geestelijk begeleider/psychosociaal therapeut geef ik verschillende vormen van begeleiding. Zie de meest uitgebreide informatie op www.zielswijze.nl. Hieronder beschrijf ik kort een paar specialisaties die ik als geestelijk begeleider ‘rijk’ ben.

Familieopstellingen

Wat maakt mensen gelukkigWat hebben mensen nodig om hele mensen te kunnen worden? Wat veroorzaakt geestelijk lijden en pijn? Hoe kan de ene mens de andere bijstaan? Dit zijn vragen die van jongs af aan in mijn leven een rol hebben gespeeld. Rond 2000 hoorde ik voor het eerst over familieopstellingen. Verdieping hierin bracht voor mij een feest van herkenning omdat ik veel inzichten tegenkwam die ik ook door mijn studies op het gebied van mystiek, psycho-analyse en spiritualiteit had ontdekt. Zoals natuurlijk onze intrinsieke verbondenheid met anderen en het belang van orde, erkennen en vergeven op weg naar heling. In de methodiek spraken vooral de rol van intuïtie, samenwerking en het respectvolle uitgangspunt van niet-weten mij aan. In 2010 heb ik de stap genomen om een opleiding in het opstellingenwerk te gaan doen bij TCT opstellingen in Amersfoort.  Enthousiast, maar ook met een zeer kritische blik, heb ik in de loop der jaren veel ervaring met opstellingenwerk gekregen. Met enige regelmaat deel ik die ervaring met anderen, in de vorm van een lezing of workshop. Daarnaast gebruik ik systemische methodes van (zelf)onderzoek in mijn praktijk en in vormingswerk.

Spirituele crisis

Daarnaast ben ik ook betrokken geweest bij de werkgroep Spiritual Emergence Network Nederland (SENN). Vanuit het perspectief van de spirituele ontwikkeling kan groei gepaard gaan met verwarrende en verwarde ervaringen die binnen onze samenleving vaak als psychiatrisch te boek staan. Ik werk vanuit een ervaringsdeskundigheid en visie waarin deze ervaringen als betekenisvol en als waardevolle mogelijkheden worden gezien voor persoonlijke groei.

Geestelijke gesprekken

In een geestelijk gesprek is ruimte is voor vragen, gevoelens en behoeftes rondom leven, dood, innerlijke bloei, levenskunst, religie, spiritualiteit en identiteit. Uitgangspunt in mijn werk is aandacht en respect voor de innerlijke belevingswereld van mijn gesprekspartner. In de vertrouwelijke gesprekken onderzoeken we de vragen en gevoelens die in het leven een belangrijke, toonaangevende rol spelen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: (onbenoembaar) verdriet, vragen naar de zin van het bestaan, mooie en/of verwarrende spirituele ervaringen of verlangen naar verbondenheid. Samen met de ander kijk ik naar de uitwerking van deze kwesties in het leven en zoeken naar manieren om daar zo vrij en evenwichtig mogelijk in te staan.

Begeleiding bij verstoord eetgedrag

Tijdens mijn studie Vrouwenstudies aan de UU in de jaren ’90 heb ik mij verdiept in eetproblematiek en behandelswijzen daarvan. Niet in de laatste plaats omdat ik in die tijd zelf –zoals zo mooi gezegd– ervaringsdeskundige was. Ruim zes jaar lang heb ik last gehad van elkaar afwisselende periodes van anorexia en boulima. Bij de reguliere hulpverlening vond ik weinig begrip voor wat er werkelijk in mij omging en veel sturing naar wat door anderen werd gezien als wenselijk. Voor mij persoonlijk lag de oplossing in het mij spiritueel ontwikkelen.

Door meditatie, lichaamswerk en heel veel zelfreflectie leerde ik weer vriendelijk naar mezelf kijken en kwam ik dieper in contact met mijn gevoelens. Zo heb ik langzaam maar zeker onverwerkte gebeurtenissen en patronen uit mijn leven een plekje weten te geven en geleerd om mij aan de basis van mijn zijn weer veilig te voelen. Nog meer dan voorheen ben ik door deze periode gefascineerd geraakt door de vraag: ‘wat maakt dat mensen al dan niet tot bloei kunnen komen en wat is de rol die een hulpverlener in dit proces kan spelen?’  Samen met mijn collega Joyce van der Lelie ontwikkelde ik een programma voor mensen die hun eigen eetgedrag nader onder de loep willen nemen. Vaak zijn dat mensen die – net als ik – een omgang met eten hebben ontwikkeld waarvan ze weten dat het ongezond is: teveel eten of juist te weinig of zeer onregelmatig en met veel spanning. In ons programma – weet waarom je eet – genaamd, hebben wij onze inzichten en werkvormen uit vele verschillende bronnen gehaald, maar systemisch werk speelt wel de hoofdrol in het persoonlijke onderzoeksproces dat iedere deelnemer onderneemt naar de achtergronden van zijn of haar verstoorde eetgedrag.

Beroepsverenigingen

Als vrijgevestigd geestelijk verzorger ben ik aangesloten bij:

1. Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)

2. De RBCZ . Een kwaliteitsregister voor complementaire zorg.

3. Het SKGV. Kwaliteitsregister voor geestelijke verzorgers.

Vanwege lidmaatschap van het NVPA/de RBCZ is het via de meeste aanvullende verzekeringen mogelijk de kosten voor een gesprek te declareren in het kader van complementaire zorg. Klik hier om te zien hoe dat voor uw verzekering is.