Meteen naar de inhoud
NB: Deze website is nog in (her)ontwikkeling

Wie ben ik?

Mijn naam is Suzette van IJssel. In 1986 verhuisde ik vanuit Vlissingen in Zeeland naar Utrecht om te studeren. Na ‘verkeerde keuzes’ van filosofie en kunstacademie vond ik bij Vrouwenstudies Letteren de juiste studie voor mij. Ik promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek op een onderzoek naar de rol van spiritualiteit in het humanistisch geestelijk raadswerk. Sindsdien werk ik als zzp’er (zeer zelfstandige professional) op het terrein van spiritualiteit, zingeving en levensbeschouwing. Mijn werkzaamheden splitsen zich uit in drie gebieden: onderzoek – onderwijs – geestelijke begeleiding.

Onderzoek

Mijn onderzoeksactiviteiten concentreren zich met name op het gebied van nieuwe spiritualiteit en religieuze ontwikkelingen in de huidige samenleving. Ik was betrokken bij een groot onderzoek van de Universiteit van Tilburg op het grensvlak van traditioneel christelijke en nieuwe spiritualiteit, wat uitmondde in de publicatie ‘zelf zorgen voor je eigen ziel‘. Voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving heb ik onderzoek gedaan naar meervoudige levensbeschouwelijke verbondenheid: ‘Alsof ik thuis ben‘. Later ben ik bezig geweest met een nieuwe onderzoeksopzet om (kwalitatief en kwantitatief) onderzoeksmateriaal te vergaren rondom vormen van nieuwe spiritualiteit.

Onderwijs

In de hoedanigheid van docent ontwikkelde ik diverse, multidisciplinaire cursussen over het fenomeen spiritualiteit, persoonlijke spirituele ontwikkeling, intuïtie en parapsychologisch onderzoek voor met name het HOVO onderwijs. Over deze en vergelijkbare onderwerpen geef ik met regelmaat lezingen en korte workshops.

Daarnaast geef ik ook levensbeschouwelijke onderwijs ( humanistisch vormingsonderwijs) in het primair, openbaar onderwijs, waarbij ik kleuters tot achtste groepers in aanraking breng met filosoferen, met de visies en praktijken van religieuze tradities maar vooral en bovenal met zichzelf en de ander.

Geestelijke begeleiding

Het werk dat de laatste jaren steeds meer op de voorgrond is komen te staan is mijn praktijk als geestelijk begeleider en psychosociaal therapeut: www.zielswijze.nl. Binnen zielswijze begeleid ik mensen bij vragen, behoeftes en problemen rondom zingeving, levensvragen, religie en spiritualiteit. Ik heb een specialisatie in de psychiatrie en dan met name de relatie tussen of zelfs overlap tussen psychiatrie en spiritualiteit. Daarnaast heb ik in 2013 samen met andere vrijgevestigd geestelijk verzorgers in Utrecht een centrum voor levensvragen opgericht. Dit hebben wij Zin in Utrecht genoemd (www.zininutrecht.nu). Binnen Zin in Utrecht heb ik groepen opgericht rondom hooggevoeligheid; trainingen zelfcompassie ontwikkeld; een training levenskunst voor jongeren; zingevingsgroepen voor ouderen (nooit te oud om te groeien). Ook train ik vrijwilligers als luistermaatje in existentiele gespreksvoering binnen het project Zin op Maat.